Fredag 23 september

10.30 - 17.00:

Ombudsträff

Ombudsträffen kommer att vara sluten, endast för valda ombud från föreningarna. 

(Program kommer finnas i inbjudan från SDR, lunch ingår i anmälningsavgiften, meddela eventuella allergier i specialkost vid köp).

18.30 - 23.00:

Förfest

Förfest Dövas dag på Birger Jarl

Tolk

Tolk inför Dövas dag Det kommer att finnas tolkar som tolkar från teckenspråk till svenska eller vice versa under föreläsningar och presentationer under dagen. De som behöver individuell tolk som för dövblindtolkning, vuxendövtolkning, ev. centraltolkar för dövblinda (förutom de tolkar som finns på scenen) och ledsagning ska beställa det hos sin tolkcentral helst före 31/5 för att tolkcentralen ska kunna samordna sig kring tolkbeställningar som kommer in.