Söndag 25 september 

Teckenspråkig gudstjänst, svenska kyrkan


Tid: 11.00

Plats: Uppsala Domkyrka


Teckenspråkig stadsvandring


Tid: 10.00 och 11.00

Plats: Uppsala Domkyrka


Äventyrsbad


Tid: 11.00

Plats:  Fyrishov


Äventyrsbana


Tid: 12.00

Plats: Fjällnora


Teckenspråkig stadsvandring


Vi startar vid Domkyrkoplan. Ni får höra om spännande händelser ur Uppsalas historia som är över 700 år. Ni får se berömda byggnader, höra om intressanta och betydelsefulla personer som är berömda långt utanför Sveriges gränser. Vi kommer också att berätta om platser som har koppling till vär dövhistoria!


Äventyrsbadet


Fyrishovs äventyrsbad är öppet alla dagar året runt. Här kan du bada, lattja, plaska och ha roligt oavsett ålder. Miljön är tropisk med 32 grader i luften och 30 grader i vattnet. I äventyrsbadet finns två vattenrutschbanor med tidtagning. Bassängen i äventyrsbadet har ett barnvänligt djup från 30 centimeter till 1,2 meter.


Äventyrsbana


En häftig naturupplevelse bland trädtopparna inne i den fantastiska skogen på Fjällnora. Höghöjdsbanan vid vår anläggning är något alldeles extra. Vi har arbetat fram en av Sveriges naturskönaste och häftigaste banor, med över 50 sammanhängande stationer i huvudbanan i flera nivåer. En perfekt aktivitet för en grupp som vill utmana sig och ha en riktigt häftig upplevelse. Om du har kids så är dessa välkomna att klättra från 130cm.


Tolk

Tolk inför Dövas dag Det kommer att finnas tolkar som tolkar från teckenspråk till svenska eller vice versa under föreläsningar och presentationer under dagen. De som behöver individuell tolk som för dövblindtolkning, vuxendövtolkning, ev. centraltolkar för dövblinda (förutom de tolkar som finns på scenen) och ledsagning ska beställa det hos sin tolkcentral helst före 31/5 för att tolkcentralen ska kunna samordna sig kring tolkbeställningar som kommer in.