Utställare på Dövas Dags mötesplats


ABF, Arbetarnas bildningsförbund i Örebro län

Attendo, LSS

Bildtelefoni.net

BOUJT

Dalahänder

DHB

Dramaski

Drivstedt

Dövteamet, Dövblindteamet, Habilitering & Hälsa, SLSO. Stockholm

Evantia Sweden Filial

Fellingsbro folkhögskola

FHDBF, Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

FSDB Uppsala & Gävleborgs län

Gammnytt

Institutet för språk och folkminnen

Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Iris Hadar

Kompetenskompassen

Lidol

Linguacom

Malmö Dövas Förening Svenske

Mesch Consulting

MISA AB

Mo Gård

MOVADOT/ JLDTF

NingAB

NKJT

Nwise

RF-Sisu Uppland/SDI

RFSL Regnbågen

Riksteatern Crea

SDI

SDUF

SIMA Folkhögskola

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Stockholms universitet, Teckenspråkslexikon och korpus-verksamheten vid Institutionen för lingvistik

Stockholms universitet, Ämne Teckenspråk och Dövas och hörselskadades flerspråkighet 

Svenska kyrkan

Sveriges Dövas Pensionärsförbund

Sveriges Dövas Riksförbund

SVT

Teckenbro AB

Teckenpedagogerna

Teckenspråk och Tillgänglighet i Stockholm

Tjänstemammaförbundet (ST) fackförbund,SPSM

T-Meeting

Tolkforall AB

Utbildningsradion

VuxHuddinge

Västanviks folkhögskola

Äntligen nu

Örebro kommun