Utställare på Dövas Dags mötesplats


Tjänstemammaförbundet (ST) fackförbund SPSM
Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
SDI
Äntligen nu
JDTK
SDUF
Lidol
SVT Teckenspråk
Malmö Dövas Förening Svenske
Kompetenskompassen
Teckenbro AB
Stockholms universitet
SIMA Folkhögskola
Utbildningsradion
Sveriges Dövas Riksförbund
Dövteamet i Stockholm
ABF, Arbetarnas bildningsförbund i Örebro län

Örebro kommun
FSDB Uppsala & Gävleborgs län

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Linguacom
Evantia Sweden Filial
Riksteatern Crea
Västanviks folkhögskola
MISA AB
T-Meeting
Fellingsbro fhsk
Sveriges Dövas Pensionärsförbund
DalahänderTeckenpedagogerna
Tolkforall AB
NingAB
VuxHuddinge
Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF)

RFSL Regnbågen
Dramaski

BOUJT
Svenska kyrkan
Bildtelefoni.net
Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk,NKJT
DHB
FTF(Föreningen Teckenspråkiga Finlandssvenskar)
Nwise
RF-Sisu Uppland/SDI
Mech Consulting
Iris Hadar
Gammnytt
Teckenspråk och Tillgänglighet i Stockholm
Institutet för språk och folkminnen
Teckenpedagogerna

Vill du också ställa ut på Dövas Dags mötesplats? Tveka inte att ta kontakt med oss på utstallare@uldf.se